sopot

Sopot (kaszb. Sopòt lub też Sopòtë, Copòtë, Copòt) jest nadmorską miejscowością turystyczną o statusie uzdrowiska, tworzącą wspólnie z Gdańskiem i Gdynią ponad milionową aglomerację trójmiejską. Od strony lądu Sopot osłaniają zalesione wzgórza morenowe, od strony morza osłaniający Zatokę Gdańską Półwysep Helski, dzięki czemu wody sopockich plaż są cieplejsze niż w innych miejscach nad Bałtykiem.
Niepowtarzalny charakter nadają miastu secesyjne kamieniczki i wille otoczone drzewami, zabytkowe parki oraz piękne, zadbane ogrody. Zieleń stanowi ponad 60% terenu miasta.
Ulica Bohaterów Monte Cassino, to najsłynniejszy w kraju deptak, przy którym mieszczą się liczne puby i galerie, a latem prezentują się uliczne teatry wędrowne i muzycy oraz liczne wystawy.
Najdłuższe w Europie drewniane molo (511,5 m), przecinające sopocką plażę, to miejsce rekreacyjnych i zdrowotnych spacerów, organizacji licznych festynów,a jednocześnie przystań turystycznej żeglugi pasażerskiej oraz taksówek wodnych.

Źródło: http://www.sopot.net/

Trochę historii…
Pierwsza wzmianka o Sopocie pochodzi z 1283 r., kiedy to małą wioskę rybacką o tej nazwie, książe pomorski Mściwój II podarował cystersom oliwskim. To oni zarządzali tymi terenami przez prawie 500 lat. Już od połowy XVI w. bogaci patrycjusze gdańscy i dyplomaci obcych państw zaczęli budować w Sopocie swoje letnie rezydencje. W tym też czasie pojawiły się pierwsze próby organizowania specjalnych miejsc do kąpieli morskich. Po I rozbiorze Polski w 1772 r. Sopot przeszedł w ręce pruskie.

Po klęsce Napoleona w Rosji i odwrocie armii francuskiej spod Moskwy, w Gdańsku osiedlił się francuski chirurg wojskowy major Jan Jerzy Haffner, który kupił tu kawałek ziemi i w 1823 r. wybudował zakład kąpielowy (łazienki). Rok później za jego sprawą powstał tu pierwszy Dom Zdrojowy. Następnie dzięki aktywności Haffnera założono okoliczny park (istniejący do dziś), wytyczono ścieżki spacerowe i zbudowano pierwsze molo. Do Sopotu zaczęli przybywać pierwsi kuracjusze, a miejscowość uznana została za kąpielisko. Po uruchomieniu w 1870 r. połączenia kolejowego Koszalina z Gdańskiem i Warszawą, na trasie którego znalazł się Sopot, nastąpił szybki rozwój miejscowości. W 1901 r. Sopot otrzymał prawa miejskie, kurort powoli stawał się bardzo modnym miejscem w Europie – nazywano go Riwierą Północy. W 1909 r. rozpoczęła swoją działalność Opera Leśna.

Traktat Wersalski włączył tereny Sopotu w skład Wolnego Miasta Gdańska. W 1920 r. założono w mieście kasyno, a w 1927 r. oddany do użytku został Grand Hotel. Drewniane molo przedłużono do obecnej długości 511,5 m.

Po II wojnie światowej w 1945 r. Sopot został włączony do Polski, zaś pozostającą jeszcze w mieście ludność niemiecką wysiedlono, a ich miejsce zajęli Polacy z Kresów Wschodnich. W 1961 r. miasto ponownie zyskało rozgłos, kiedy zorganizowano tu I Międzynarodowy Festiwal Piosenki.
W 2001 r. Sopot obchodził uroczystości 100-lecia nadania praw miejskich.

Źródło: http://www.sopot.pl/