Regulamin


REGULAMIN HOSTELU SISTERS LODGE

Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.

W cenę noclegu wliczone jest śniadanie, całodobowa kawa i herbata, pościel, dostęp do kuchni, salonu tv, miejsca komputerowego i bezprzewodowego Internetu.

W cenę noclegu nie jest wliczony ręcznik. Hostel może wypożyczyć ręcznik za opłatą w wysokości 5 zł.

Cisza nocna trwa od godziny 23:00 do godziny 7:00. W tym czasie osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie hostelu.

W celu utrzymania czystości prosimy Gości o zdejmowanie obuwia. Naszym Gościom oferujemy kapcie.

Rezerwacji można dokonywać za pomocą strony internetowej, drogą e-mailową, telefoniczną, na miejscu w hostelu, bądź przez serwisy rezerwacyjne.

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji bezpośredniej (nie przez serwisy) jest wpłata zaliczki w wysokości 50% całkowitej kwoty rezerwacji. Płatności należy dokonywać maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji, nie później jednak niż 5 dni przed przyjazdem. Pozostała kwota regulowana jest w momencie zameldowania. Brak wpłaty w uzgodnionym terminie będzie rozumiany jako anulacja rezerwacji.

Wpłaty zaliczek należy dokonywać na konto Sisters Lodge Hostel:

mBank

93 1140 2004 0000 3602 7506 1683

SISTERS LODGE S.C.

Ul. Grunwaldzka 59/1

81-771 Sopot

Rezerwacja może być anulowana do 5 dni przed datą przyjazdu, wówczas zaliczka zostaje zwrócona w pełnej wysokości.

Należności za nocleg i inne usługi regulowane są gotówką lub kartą płatniczą najpóźniej w dzień przyjazdu.

Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz zgoda Gościa na przestrzeganie zasad regulaminu (przez podpisanie Karty Meldunkowej).

Przy wmeldowaniu grup powyżej 5 osób pobierany jest depozyt grupowy. Depozyt zwracamy przy wymeldowaniu zakładając, że nie ma zniszczeń spowodowanych przez grupę.

Klucze do pokojów i szafek prosimy oddawać do recepcji przy opuszczaniu hostelu.

W hostelu obowiązuje zakaz palenia. Za złamanie zakazu zostanie nałożona kara w wysokości 200 zł.

W hostelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

Ze względu na bezpieczeństwo zabronione jest używanie w pokojach jakichkolwiek przyrządów i urządzeń zasilanych energią elektryczną (m.in. grzałek i żelazek), a także innych substancji i urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego.

Zachowanie Gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać pobytu innych Gości. Hostel może odmówić pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie doby hostelowej. Należność za pobyt nie podlega w takim przypadku zwrotowi.

Gość zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z naprawą szkód dokonanych przez niego oraz osoby, które wprowadził na teren hostelu. Nie uiszczenie żądanej kwoty (odszkodowania) spowoduje wszczęcie postępowania sądowego.

W razie utraty klucza do pokoju lub szafki pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

Usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokojach lub w innych miejscach na terenie hostelu do tego nieprzeznaczonych.

Przedmioty pozostawione w pokoju, po jego opuszczeniu nie będą przechowywane.

Hostel nie posiada prywatnego parkinkgu i nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane w jego pobliżu.

Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchni, gdyż są one w naszym hostelu wspólne.

Personel hostelu dołoży wszelkich starań, aby Wasz pobyt był jak najbardziej komfortowy, a usługi przez nas świadczone były na jak najwyższym poziomie. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o zgłaszanie uwag do recepcji.

Życzymy miłego pobytu.

Sisters Lodge Hostel